Wettelijke informatie

Algemene informatie

Editor: contact@socla.com

Hoofdverantwoordelijke: Loic.Poirier@wattswater.com
Socla - Hoofdkantoor : 365. rue du Lieutenant Putier
F-71530 VIREY-LE-GRAND - Tel : 33 (0)3 85 97 42 00
RCS CHALON SUR SAONE B 950 003 061 - SAS met kapitaal van 706 675 euros

Copyright : contact@socla.com

Grafische elementen - Provider : adn@adnsa.fr
Advanced Data Network - Hoofdzetel : 5bis rue du Fort St Irénéé - F-69005 Lyon
RCS LYON B 353 476 252 - SARL met kapitaal van 7 622,45 euros

Praktische informatie

Favorieten :
In de toolbar van uw internet browser zal u een optie vinden waarmee u Socla in uw favorieten bestand kan toevoegen. Deze functie noemt "Favorieten" in Internet Explorer en "Bookmarks" in Netscape.

Persoonlijk contact:
Als u met ons rechtstreeks contact wilt opnemen, zult u in de rubriek Vestigingen onze post en telefonische gegevens treffen.

Termen en voorwaarden: 
De site is het eigendom van Socla die het beleid ervan waarborgt, vennootschap van Frans recht waarvan het hoofdkantoor in Frankrijk gevestigd is.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de websites ('Socla-website') van Socla en haar dochterondernemingen ('Socla') en moeten grondig gelezen worden voordat u onze website gebruikt. Door uw gebruik van de Socla-website gaat u akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en ons Privcaybeleid met betrekking tot gegevens.

Materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content van de Socla-websites worden 'op eigen baten en schade' en 'zoals beschikbaar' aangeboden, zonder enige garantie, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan ingevolge toepasselijk recht, wijst Socla alle garanties, expliciet of impliciet, af waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk.

Socla geeft geen garanties voor en doet geen uitspraken over het gebruik of de resultaten van het gebruik van materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op de Socla-websites of andere aan de Socla-website gekoppelde websites betreffende hun juistheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Socla garandeert niet dat uw gebruik van materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op de Socla-websites geen inbreuk maakt op de rechten van anderen en Socla is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of omissies in materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op Socla-websites.

Socla garandeert niet dat de functies van de website ononderbroken en foutloos beschikbaar zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat Socla-websites of de servers die de websites beschikbaar maken, geen virussen of andere schadelijke componenten bevatten.

Socla behoudt het recht om het materiaal op de Socla-website op elk moment te wijzigen, waaronder prijzen en productinformatie, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting om het materiaal op de Socla-website te updaten.

Handelsmerken en auteursrechten

Deze website en al het hierop door Socla geplaatste materiaal worden beschermd door auteursrechten, patenten, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten. Enkele van de tekens, logo's of andere door Socla geplaatste beelden worden ook beschermd door gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken, handelsnamen en/of servicemerken van Socla of anderen.

U hebt het recht een kopie van het materiaal op de Socla-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. In verband hiermee moet het auteursrecht van het betreffende materiaal worden gerespecteerd. Het commerciële gebruik van het materiaal op de Socla-website moet voorafgaand schriftelijk worden goedgekeurd door Socla.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

Socla aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct, indirect, straffend, feitelijk, bijkomend, incidenteel, speciaal, voorbeeldig of anderszins) als gevolg van gebruik van, of onvermogen tot gebruik van Socla-websites of materiaal, informatie, software, faciliteiten, services en andere content op Socla-websites, ongeacht de grondslag waarop de aansprakelijkheid wordt geclaimd. Zelfs indien Socla is geïnformeerd over de mogelijkheid van dit verlies of deze schade bent u (en niet Socla) volledig verantwoordelijk voor de totale kosten van alle benodigde onderhoud, reparatie of correctie in het geval van verlies of schade. Indien de volledige of een deel van de bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid vanwege het toepasselijke recht niet op u van toepassing is, zijn de beperkingen slechts binnen de grenzen van het toepasselijk recht op u van toepassing.

Alle vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gericht aan:
Socla
Tel : +33 (0)3 85 97 42 00
E-mail : contact@socla.com

Raadpleeg dit beleid regelmatig, aangezien dit van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden.